Συχνές Ερωτήσεις - Όλα όσα θέλεις να γνωρίζεις για την Ανακύκλωση

Ποιός καλύπτει τα έξοδα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ στην Ελλάδα;

Τα έξοδα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) καλύπτονται από τους παραγωγούς ΗΗΕ σύμφωνα με το ΠΔ 115/2004.

Πού ανακυκλώνονται οι συσκευές που έχουν συλλεχθεί;

Η επεξεργασία και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ γίνεται σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας σε όλη την Ελλάδα.

Τι θα μου κοστίσει η ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μου συσκευών?

Τίποτα! Η διαδικασία για τον καταναλωτή που επιθυμεί να ανακυκλώσει τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρειάζεται πια, είναι απλή και ανέξοδη! Μάλιστα, όταν πρόκειται για μεγάλη (ογκώδη) συσκευή (πλυντήριο, Ψυγείο, κλιματιστικό, κλπ.) αρκεί ένα απλό τηλεφώνημα στο 801 90 90 90 ή στο 210 400 26 20.

Πώς μπορώ εγώ να συνεισφέρω στην προστασία του περιβάλλοντος;

Είναι απλό:

όταν η ηλεκτρική ή ηλεκτρονική μου συσκευή δεν δουλεύει πια ή δεν τη χρειαζόμαστε άλλο:

ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΩ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ !!!

Τι ποσότητα ΑΗΗΕ θα έπρεπε να ανακυκλώνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα για να υπάρξει σημαντική αποφόρτιση του περιβάλλοντος από τα απόβλητα;

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Ελληνική Νομοθεσία, η ποσότητα των ΑΗΗΕ που θα πρέπει να οδηγούνται προς ανακύκλωση είναι 4 κιλά (χωριστής συλλογής οικιακής προέλευσης) ανά κάτοικο και ποσοστά ανακύκλωσης και αξιοποίησης που κυμαίνονται από 50% έως 80% του μέσου βάρους ανά συσκευή και τα οποία διαφοροποιούνται ανά κατηγορία εξοπλισμού.

Τι κερδίζουμε από την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ;

Τα οφέλη από την ανακύκλωση AHHE είναι κοινά για όλους:

- Δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας.
- Την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
- Τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων)
- Την εξοικονόμηση πρώτων υλών.
- Την εξοικονόμηση ενέργειας.
- Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
- Τη συνεισφορά στον πολιτισμό μιας και η ανακύκλωση των απορριμμάτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού.

Διαλογή στην πηγή

Όπως ξεχωρίζουμε και ανακυκλώνουμε τα χαρτιά, τα πλαστικά, τα γυάλινα μπουκάλια,  τα αλουμινένια κουτάκια, έτσι πρέπει να ανακυκλώνουμε και τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές μας συσκευές.

Γιατί να κάνω ανακύκλωση; Διατρέχω κάποιο κίνδυνο αν πετάξω τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές μου συσκευές στα σκουπίδια;

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι κατασκευασμένες από πολλά και διαφορετικά υλικά. Κάποια από αυτά τα υλικά, όπως μέταλλα ή κάποια πλαστικά είναι τελείως ακίνδυνα όταν και όσο λειτουργούν οι συσκευές μας ενώ, κάποια από τα υλικά είναι επικίνδυνα ακόμα και για τον άνθρωπο αν διαφύγουν στο περιβάλλον.


Όταν, όμως, οι συσκευές μας δεν λειτουργούν (γίνονται δηλαδή απόβλητα), ένα μέρος από αυτά τα υλικά μπορεί να διαφύγουν και να γίνουν επικίνδυνα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι συσκευές μας να μην καταλήγουν στα σκουπίδια ή στο πεζοδρόμιο ή στις χωματερές.


Με τη διαδικασία της ανακύκλωσης ξεχωρίζονται από τις παλιές μας συσκευές όλα τα διαφορετικά υλικά ώστε, από τη μια μεριά να μπορούν να βρεθούν και να απομονωθούν τα επικίνδυνα υλικά και από την άλλη, να συγκεντρωθούν τα υλικά (μέταλλα, πλαστικό, γυαλί κλπ.) που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή άλλων συσκευών.

Πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ);

Η ανακύκλωση ΑΗΗΕ είναι σημαντική τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητα ζωής μας όσο για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας μας, την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων καθώς και προστιθέμενη αξία σε υλικά και τελικά καταναλωτικά προϊόντα.
Ως καταναλωτές και πολίτες έχουμε συμφέρον να ανακυκλώνουμε ΑΗΗΕ όχι μόνο γιατί έτσι προστατεύουμε το περιβάλλον αλλά και γιατί θα ελαχιστοποιηθεί η (οικονομική) επιβάρυνση που θα έχουμε τελικώς για την εναλλακτική διαχείριση αυτής της κατηγορίας αποβλήτων.


Μην ξεχνάμε ποτέ:

ΟΛΕΣ οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ανακυκλώνονται…

Οι ηλεκτρικές συσκευές που δεν δουλεύουν πια,

δεν είναι σκουπίδια μπορούν να συνεχίσουν να ζουν μέσα από την ανακύκλωση!

 


footer